Alle berichten door op Huisartsenpraktijk Het Kompas

Afwezigheid dokter Blaauw

In de periode van 12 tot en met 16 februari is dokter Blaauw afwezig wegens vakantie. In de tussentijd wordt de praktijk waargenomen door huisartsen De Jong. Daarnaast zal er een waarnemend huisarts op de praktijk werkzaam zijn. De praktijk is op het normale telefoonnummer bereikbaar.

U wordt mogelijk minder snel gezien dan gebruikelijk. Heeft uw klacht geen haast? Dan verzoeken we u een afspraak te maken als dokter Blaauw weer terug is.

Afwezigheid Huisartsen De Jong

In de periode van 22 t/m 26 januari zijn huisartsen De Jong afwezig wegens vakantie. In de tussentijd wordt de praktijk waargenomen door dokter Blaauw. Daarnaast zal er een waarnemend huisarts op de praktijk werkzaam zijn. De praktijk is op het normale telefoonnummer bereikbaar.

U wordt mogelijk minder snel gezien dan gebruikelijk. Heeft uw klacht geen haast? Dan verzoeken we u een afspraak te maken als huisartsen De Jong weer terug zijn.

Bereikbaarheid tijdens de feestdagen

Gedurende de feestdagen is onze praktijk geopend, behalve op eerste en tweede kerstdag en nieuwjaarsdag. Op de overige dagen werken wij met een beperkte bezetting. Dit betekent dat we u mogelijk minder snel kunnen helpen dan dat u van ons gewend bent. Voor zaken die kunnen wachten, betekent dat mogelijk dat we u vragen of u na de feestdagen een afspraak wilt maken.

Hieronder staat een overzicht van de afwezigheid van de vaste huisartsen gedurende de feestdagen:

  • Dokters De Jong zijn afwezig van 27 t/m 29 december
  • Dokter Blaauw is afwezig van 2 t/m 5 januari

Terugbelafspraken worden uitgebreid: vanaf 07:30 uur al te plannen

Op sommige momenten zijn onze telefoonlijnen druk bezet, waardoor het even kan duren voordat de assistente u te woord kan staan. Om te voorkomen dat u moet wachten, maken wij gebruik van een terugbelassistente: u kiest zelf een blok uit en wordt op dat moment teruggebeld door een van de assistentes. Vaak kan dit al binnen een half uur. Een terugbelafspraak inplannen kan door op 3 te toetsen tijdens het keuzemenu.

Tussen 07:30 en 08:00 uur is de praktijk nog dicht, maar is het al wel mogelijk om een terugbelafspraak te maken voor dezelfde ochtend. Zo hoeft u niet lang aan de telefoon te wachten en krijgt u de assistente alsnog snel te spreken. Dit is mogelijk vanaf maandag 6 november.

Mocht u nog vragen hebben over deze dienst, dan kan de assistente u verder helpen.

Uitnodigingen griepprik 2023

Op 15 september hebben wij de uitnodigingen voor de griepprik en de pneumokokkenprik van 2023 verstuurd. Net als vorig jaar hebben we deze uitnodigingen, naar een groot deel van de patiënten, per e-mail verstuurd. Dit doen we om minder papier te verbruiken. Het is om die reden ook niet meer nodig om de uitnodiging mee te nemen naar de griepprik. Inschrijven via de website volstaat.

Hebben wij uw e-mailadres niet? Dan hebben we u een uitnodiging per post verstuurd.

Heeft u op 21 september nog geen uitnodiging ontvangen, terwijl dit wel de bedoeling is? Neem dan s.v.p. contact op met onze praktijk. Dit kan via MijnGezondheid.net of telefonisch. N.B. Soms komt onze uitnodiging in uw spam-map terecht. Wilt u die controleren voordat u contact met ons opneemt?

Afspraken via MGn tijdelijk minder beschikbaar

Doordat wij per 1 juli overstappen naar een nieuw agendasysteem is het de komende tijd lastiger om afspraken in te plannen via MijnGezondheid.net of de MedGemak app. Op sommige dagen kan het prima, voor andere data is het moeilijker.

Kunt u niet snel terecht via MGn of MedGemak? Mogelijk kunt u dan sneller terecht als u telefonisch contact met ons opneemt. U kunt dan ook een terugbelverzoek indienen, dan belt de assistente u terug.

Terugbelassistente

Vanaf 12 juni werken wij met de mogelijkheid om een afspraak te maken om teruggebeld te worden door een van onze assistentes. Door hier gebruik van te maken, hoeft u niet langer in de wachtrij te wachten totdat de assistente u te woord kan staan.

U kunt een terugbelafspraak maken door op 3 te toetsen in het keuzemenu als u belt. Momenteel bieden wij twee terugbelblokken aan: van 09:00 – 10:00 uur en van 14:00 – 15:00 uur.

Telefoon keuzemenu:
Telefoon: 079 – 341 9940
Toets 1: Spoed

Toets 2: Herhaalrecepten

Toets 3: Terugbelafspraak maken

Toets 4: Assistente

Toets 9: Intercollegiaal overleg

Patiëntenenquête

Zoals u wellicht weet is onze praktijk in het bezit van een NHG Praktijkaccreditatie. Dit is een keurmerk, ontwikkeld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij aan de gestelde normen voldoet, kwaliteit belangrijk vindt en dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering. Eens per drie jaar wordt de praktijk opnieuw beoordeeld.

Voor ons is het zeer belangrijk om te weten wat u, als patiënt, vindt van onze organisatie en zorg. Denk bijvoorbeeld aan de bereikbaarheid, maar ook aan de kwaliteit van uw huisarts(en) zelf. Op die manier weten wij hoe we onze praktijk kunnen verbeteren.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u enkele minuten de tijd wilt nemen om onderstaande enquête in te vullen.  De gegevens worden volledig anoniem verwerkt.

Bij voorbaat onze dank voor de tijd en moeite die u hierin steekt.

Afwezigheid dokter Blaauw

In de periode van 24 april t/m 5 mei is dokter Blaauw afwezig wegens vakantie. In de tussentijd wordt de praktijk waargenomen door huisartsen De Jong. Daarnaast zal er een waarnemend huisarts op de praktijk werkzaam zijn. De praktijk is op het normale telefoonnummer bereikbaar.

U wordt mogelijk minder snel gezien dan gebruikelijk. Heeft uw klacht geen haast? Dan verzoeken we u een afspraak te maken als dokter Blaauw weer terug is.