POH Geestelijke Gezondheidszorg

Psychische klachten komen helaas veel voor. Binnen de huisartsenpraktijk kan de POH GGZ (praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg) u hierin begeleiden. De POH GGZ is ervaren en speciaal opgeleid om patiënten te begeleiden met psychische klachten, zoals overspannenheid/burn-out, depressies, angststoornissen en verslavingsproblemen.

De POH GGZ kan ook besluiten om u, in overleg met de huisarts, te verwijzen naar een psycholoog of psychiater.

De zorg van de POH GGZ wordt, net als andere huisartsenzorg, volledig vergoed en valt buiten het eigen risico.

Onze POH GGZ stelt zich hier voor.