Astma

Astma is een chronische luchtwegaandoening waarbij de klachten erg wisselend kunnen zijn. Deze aandoening kan op lange termijn gevolgen hebben voor uw longen. Wanneer u vanwege uw astma ontstekingsremmers gebruikt, wordt u jaarlijks uitgenodigd voor een controle bij de praktijkondersteuner. Tijdens deze controle wordt onder andere een vragenlijst (ACQ-lijst) doorgenomen omtrent luchtwegklachten en wordt er samen met u gekeken naar de medicijnen die u voor uw astma gebruikt. Daarnaast bekijkt de praktijkondersteuner of zij eventueel een longfunctieonderzoek bij u moet uitvoeren. Het doel van de jaarlijkse controle is de conditie van uw longen stabiel te houden of te verbeteren.

Bruikbare websites