Wat is ketenzorg?

Voor verschillende groepen patiënten met een chronische ziekte wordt gewerkt vanuit zogenoemde ketenzorg. Dit is een samenwerkingsverband waarbij afspraken gemaakt zijn tussen verschillende zorgverleners. Ketenzorg is alleen mogelijk als de huisarts hoofdbehandelaar van de chronische ziekte is. Of ketenzorg ook voor u geldt, kunt u navragen bij de praktijkondersteuner.

Ketenzorg kent twee kanten. Enerzijds leveren de zorgverleners uniforme zorg op maat. De patiënt wordt gecontroleerd volgens landelijk gestelde eisen. Verschillende kosten van zorgverleners kunnen daarbij vergoed worden vanuit de basisverzekering – de vergoeding kan per persoon verschillen. Anderzijds is het gewenst dat de patiënt minimaal eens per jaar op consult komt zodat de zorgverleners ook de zorg kunnen leveren.

Deze ketenzorg bieden wij aan

Bijvoorbeeld hoge bloeddruk en
verhoogd cholesterol