Verhoogde bloeddruk of cholesterol

Een verhoogde bloeddruk (hypertensie) of verhoogd cholesterol (hypercholesterolemie) zijn risicofactoren voor het ontwikkelen van een hart- of vaatziekte. Als u hiervoor medicatie gebruikt, nodigt de praktijkondersteuner u minstens eenmaal per jaar uit voor een controle. Mocht u geen uitnodiging krijgen, belt u gerust voor het maken van een afspraak. Voorafgaand aan de controle laat u bloed prikken. Tijdens de controle worden de bloeduitslagen met u besproken en wordt uw bloeddruk gemeten. Er wordt met u gekeken naar verschillende onderdelen die van invloed zijn op het risico, namelijk voeding, beweging, roken, alcohol en stress. Het doel van de begeleiding/behandeling is het verlagen van uw risico op het ontwikkelen van een hart- of vaatziekte.

Bruikbare websites

Hart- en vaatziekten

Mogelijk bent u al bekend met een hart- of vaatziekte, zoals een hartinfarct, beroerte (CVA of TIA), pijn op de borst (angina pectoris) of hartfalen (decompensatio cordis) en gebruikt u naar aanleiding hiervan medicatie. Op het moment dat u door de cardioloog ontslagen wordt, neemt de huisarts de behandeling over. De controles worden mede uitgevoerd door de praktijkondersteuner. De praktijkondersteuner nodigt u minimaal één keer per jaar uit voor een controle. Als voorbereiding op deze afspraak kunt u bloed laten prikken. De praktijkondersteuner kijkt met u naar het gebruik van de medicatie, mogelijke klachten en uw leefstijl. Zij meet ook de bloeddruk. De frequentie van de controles is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, het doel is om de situatie van uw hart en vaten stabiel te houden.

Bruikbare websites