In de praktijk werken twee praktijkondersteuners somatiek. Hier stellen zij zich voor. Zij hebben na hun opleiding tot verpleegkundige een opleiding gevolgd tot praktijkondersteuner. De praktijkondersteuners hebben, in nauwe samenwerking met de huisarts, een eigen spreekuur voor specifieke patiëntencategorieën. Dit betreft patiënten met een chronische aandoening. Daarnaast begeleiden de praktijkondersteuners patiënten die willen stoppen met roken.  

Een aantal tips:

  • Als u (nuchter) bloed moet laten prikken, doe dit minstens drie werkdagen voorafgaand aan uw bezoek aan de praktijkondersteuner;
  • Als u ontslagen wordt bij een specialist in het ziekenhuis (cardioloog, internist of longarts), neem dan contact op met de huisartsenpraktijk voor het maken van een afspraak met de praktijkondersteuner;
  • Schrijf vragen die u heeft op en neem deze mee;
  • Geef duidelijk aan welk onderwerp u wilt bespreken tijdens het consult.

Onze praktijkondersteuners kunnen u begeleiden binnen verschillende behandelprogramma’s, waarbij ze samenwerken met andere hulpverleners. Dit wordt ketenzorg genoemd. Binnen de ketenzorg bestaan verschillende behandelprogramma’s. Klik hieronder voor uitleg over de verschillende behandelprogramma’s die onze praktijkondersteuners aanbieden.

Bijvoorbeeld hoge bloeddruk en
verhoogd cholesterol