COPD

COPD is een chronische aandoening aan uw longen die niet verbetert. Er kan echter wel gestreefd worden naar een stabiele situatie van uw longen waarbij u zich mogelijk ook beter gaat voelen. Naast stoppen met roken zijn gezonde voeding, beweging en de juiste medicatie van groot belang bij COPD. De praktijkondersteuner nodigt u jaarlijks uit voor een controle waarbij verschillende onderdelen met u besproken worden die van belang zijn voor uw COPD. Een longfunctieonderzoek is een onderdeel van de controle. Daarnaast wordt er een vragenlijst (CCQ-lijst) met u doorgenomen ter beoordeling van uw klachten. De uitkomst hiervan kan vergeleken worden met het jaar ervoor. Het longfonds heeft een longaanval actieplan ontwikkeld om zelf beter met uw COPD om te leren gaan. De praktijkondersteuner begeleidt u hierin. Kortom, het doel van de controle voor uw COPD is dan ook om uw longen in een zo goed mogelijke conditie te houden.

Bruikbare websites