Rijbewijskeuring

Binnen onze huisartsenpraktijk worden geen rijbewijskeuringen uitgevoerd. Moet u een rijbewijskeuring laten uitvoeren, bijvoorbeeld omdat u lijdt aan een bepaalde ziekte, of omdat u ouder bent dan 75 jaar? U kunt dan een afspraak maken bij een onafhankelijk keuringsarts, bijvoorbeeld via www.rijbewijskeuringsarts.nl.