Archief op september 2023

Uitnodigingen griepprik 2023

Op 15 september hebben wij de uitnodigingen voor de griepprik en de pneumokokkenprik van 2023 verstuurd. Net als vorig jaar hebben we deze uitnodigingen, naar een groot deel van de patiënten, per e-mail verstuurd. Dit doen we om minder papier te verbruiken. Het is om die reden ook niet meer nodig om de uitnodiging mee te nemen naar de griepprik. Inschrijven via de website volstaat.

Hebben wij uw e-mailadres niet? Dan hebben we u een uitnodiging per post verstuurd.

Heeft u op 21 september nog geen uitnodiging ontvangen, terwijl dit wel de bedoeling is? Neem dan s.v.p. contact op met onze praktijk. Dit kan via MijnGezondheid.net of telefonisch. N.B. Soms komt onze uitnodiging in uw spam-map terecht. Wilt u die controleren voordat u contact met ons opneemt?