Dokter De Jong heeft spreekuur op dinsdag, woensdagochtend en donderdagochtend.

Mw. dr. L.C. de Jong – Potjer

Mevrouw de Jong is sinds 2005 als huisarts in de praktijk werkzaam. Zij is in Zoetermeer betrokken bij de nascholing aan collega huisartsen. In 2006 promoveerde zij op het onderwerp Preconceptiezorg in de huisartspraktijk. Tot juli 2014 was zij als projectleider betrokken bij het project “Healthy pregnancy 4 All”. Dit is een landelijk project met als doel ziekte en sterfte in en rond de zwangerschap te verminderen door het aanbieden van Preconceptiezorg (kinderwensspreekuren) en risico selectie vroeg in de zwangerschap. Zij is betrokken geweest bij de landelijke richtlijn over preconceptiezorg dat momenteel in opdracht van het College Perinatale Zorg wordt vormgegeven.